Bantuan Login
Portal STARS   
Home   
Bantuan Login   

Setiap Pengguna perlu memasukkan ID Pengguna dan Katalaluan yang telah disahkan sebelum dibenarkan memasuki portal ini. Penggunaan ID Pengguna dan Katalaluan berganda tidak dibenarkan pada waktu yang sama. Untuk tujuan keselamatan anda disyorkan supaya kerap menukar katalaluan anda. Penukaran katalaluan boleh dibuat terus di halaman MyProfile.

Permintaan untuk pendaftaran baru atau lain-lain isu boleh dimajukan terus kepada STARS Portal Administrator.

1.  MESEJ SEKIRANYA BERLAKU RALAT

(a)  Please enter both Username and Password !
       Sila nyatakan ID Pengguna dan Katalaluan anda !

(b)  Parameters mismatched, no record found !
       Kombinasi ID Pengguna dan Katalaluan yang dinyatakan tidak sepadan,
       tiada rekod dijumpai!. Sekiranya anda lupa katalaluan anda ianya boleh
       diemelkan kepada anda semula.

(c)  Site access privilege has been suspended !
       Capaian ke sistem telah hentikan oleh sebab-sebab tertentu.
       Sila hubungi STARS Portal Administrator untuk penjelasan lanjut.

(d)  You or someone using your login credentials have logged in !
       Anda mungkin telah login di komputer yang lain tetapi tidak log keluar dengan cara
       yang betul atau pun orang lain memang sedang menceroboh sistem menggunakan butiran
       login anda. Sila log semula dan keluar dengan cara yang betul di komputer yang sama
       di mana kali terakhir anda memasuki sistem. Sekiranya anda mengesyaki butiran login
       anda telah dicerobohi, sila hubungi segera STARS Portal Administrator.

2.  TAMAT SESSI

Sessi tamat yang telah ditetapkan bagi setiap capaian ialah 45 minit. Ini bererti, sekiranya capaian sistem tidak aktif selama 45 minit, sessi capaian tersebut akan ditamatkan dengan sendirinya. Anda perlu login semula untuk menyambung kembali sessi yang telah ditamatkan.

3.  TERLUPA KATALALUAN

Kesemua katalaluan dienkripsi mengikut teknik algoritma sehala. Sekiraya anda terlupa katalaluan, anda boleh hubungi STARS Portal Administrator untuk "reset" katalaluan anda.

 Copyright © 2007 Bahagian Korporat, SUK Selangor Users Currently Online = 0